NyitóoldalBemutatkozásAktuálisKapcsolatInformáció
Társasági jog

Az Ügyvédi Iroda teljes körű jogi tanácsadást és ügyintézést biztosít a társasági jog valamennyi területén.

A hagyományos, klasszikusnak tekinthető feladatokon felül vállaljuk az adott gazdasági társaság teljes körű átvilágítását, működésében rejlő esetleges kockázatok feltárását, vezető tisztségviselő döntés-előkészítésében, döntési alternatívák kialakításában való közreműködést.

Irodánk rendelkezik a jogügyleti törvényben előírt, az ügyvédi kamarai tagságot is tartalmazó, minősített elektronikus aláírással.

A jogszabály a cégügyletekben tapasztalt jogsértések visszaszorítása érdekében elektronikus úton biztosít adatigénylési célú hozzáférést egyes hatósági nyilvántartásokhoz. (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer)

Munkánkhoz rendelkezésre állnak a hatályos céginformációk (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz beküldött éves beszámolók adatai, mérleg- és eredménykimutatás adatai, létszámadatok, kapcsolati háló, cégkivonat, cégmásolat, egységes online követelés-nyilvántartó rendszer), valamint a jogi információk. (jogszabályok, jogalkalmazói döntések tára, gyűjteménye)

A szakterület legfontosabb feladatköre:

  • Gazdasági társaságok folyamatos tevékenységéhez szükséges okiratok szerkesztése, továbbá meglévő szerződések értékelése-elemzése, újraszerkesztése;

  • Gazdasági Társaságok teljes körű átvilágítása, működését meghatározó szerződések véleményezése, értékelése-elemzése;

  • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés, egyes változásai közhiteles cégnyilvántartáson történő átvezetése;

  • Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése;

  • Társaságok átalakulásával kapcsolatos ügyintézés, eljárás;

  • A hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően a cég működése szempontjából alapvető és meghatározó belső szervezeti és működési szabályzat elkészítése;

  • Gazdasági társaság értékesítése;

  • Alapítványok, Egyesületek alapítása;

  • Végelszámolás, csődeljárásban és felszámolási eljárásban való képviselet.