NyitóoldalBemutatkozásAktuálisKapcsolatInformáció
Ingatlanjog

Az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek nagyfokú figyelmet és körültekintést igényelnek.

Az Iroda legfontosabb célkitűzése az, hogy az ügyfelek az ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletei során előzetesen birtokában legyenek minden olyan adatnak-ténynek, mellyel felelősségteljes, biztos, a későbbi jogvitákat kiküszöbölő döntést tudjanak hozni.

Egyes ügyletek megkívánják a több szempontból történő vizsgálatot, ezért munkánkhoz szükség és igény esetén szakértők, így különösen igazságügyi szakértők, adótanácsadó, ingatlanszakértő, könyvelő áll rendelkezésre.

Irodának hozzáférési joga van a Takarnet Földhivatali Információs Rendszerhez.

Az új jogszabályváltozások eredményeképpen rendelkezésünkre áll a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer. A szolgáltatás célja a lakásmaffia-tevékenység megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása. Ennek értelmében minden egyes ügyletet megelőzően, ellenőrzésre kerül valamennyi, az ügyletben résztvevő személy azonossága, okmányainak érvényessége.

Az Iroda a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásában regisztrált, az ügyvédek letét- és pénzkezeléséről szóló a Magyar Ügyvédi Kamara 4/1999. (III.1.) MÜK szabályzatának  maradéktalanul megfelelő, pénzintézet előtt vezetett folyószámlájától élesen elkülönített, ügyletenként létrehozott, biztonságos, harmadik személy számára hozzáférhetetlen letéti számlákkal rendelkezik.

A szakterület legfontosabb feladatköre:

 • Építéshatósági eljárással kapcsolatos eljárás;

 • Földhivatal előtti teljes körű eljárás;

 • Használati jog megosztása;

 • Haszonbérleti szerződések készítése (termőföld, erdő, mező, rét stb.);

 • Házassági ingatlan vagyonközösséggel kapcsolatos kérdéskör;

 • Ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitele;
 • Ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog (bérlet, telki szolgalom, haszonélvezet, földhasználat) alapítása, megszüntetése;

 • Közös tulajdon megszüntetése;

 • Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről;

 • Társasházak, lakásszövetkezetek alapító okiratának és szervezet működési szabályzatának, házirendjének elkészítése, módosítása;

 • Tartás és életjáradék, valamint öröklési szerződések;

 • Ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződések, okiratok elkészítése, véleményezése.