NyitóoldalBemutatkozásAktuálisKapcsolatInformáció
Szellemi alkotások joga

 

A szellemi alkotások joga mint gyűjtőfogalom egyrészt a szerzői jogot, másrészt az iparjogvédelmet foglalja magába.

Szolgáltatásaink kizárólagosan a szerzői jog (a szellemi és művészeti alkotások, pl. irodalmi művek, festmények, szobrok, szövegek, színdarabok, fényképek, filmek, rádió- és tévéműsorok, zene- és hangfelvételek) védelme köré csoportosul.

A szerzői jog egy gazdag tartalommal bíró alanyi jog, mely egyfelől elidegeníthetetlen, forgalomképtelen személyhez fűződő jogokat, másfelől forgalomképes vagyoni jogokat foglal magában. Ezek a jogok védelmet igényelnek azért, hogy az egyedi alkotás öröme ne vesszen kárba, mások érdemtelen módon ne tűzzék azt kalapjukra.

A szakterület legfontosabb feladatköre:

  • Előadóművészi szerződések;
  • Reklám-, szoftver-, megfilmesítési szerződések;
  • Ingatlan projekt tervezői szerződések;
  • Védjegybitorlással kapcsolatos peres és peren kívüli képviselet;
  • Felhasználási (licencia) szerződések elkészítése.