NyitóoldalBemutatkozásAktuálisKapcsolatInformáció
Vadászati jog

Széchenyi Zsigmond vadászíró fogalmazta meg: „A vadászat vadűzés és erdőzúgás. De több az erdőzúgás.”

A vadászat a vadgazdálkodás része, a vad elejtésére, vagy elfogására irányuló, a vadállományt szabályozó tevékenység, amelyet a jogszabályban meghatározott feltételekkel szabad folytatni. A vadászat és a vadgazdálkodás módszereit, eszközeit és hatékonyságát mindenkor meghatározták a környezet adottságai és az adott emberi csoportok, társadalmak fejlettsége.

A vadászati jog rendes gyakorlása a jövő örökségének záloga.

A vadászat, mint hivatás, kultúra, pihenés, szórakozás kiteljesedése, megvalósítása, csak rend keretén belül lehetséges.

A vadászati jog - mint vagyonértékű jog - a földtulajdonjog elválaszthatatlan részeként a vadászterületnek minősülő terület tulajdonosát illeti meg.

A vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat az erdőgazdálkodásra, a halgazdálkodásra, a természetvédelemre, a vízgazdálkodásra, az állatvédelemre, az állategészségügyre, az állattenyésztésre, a termőföld-hasznosításra, valamint a növényvédelemre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

A vadásztársaságok működési zavara, így különösen a szabálytalanságok, a szervezetlenség, a törvénytelen működés, kizárólagos kárvallottja a természet, másodsorban az ember.

A felelősségteljes, rendeltetésszerű joggyakorlás, jogalkalmazás egyik garanciája lehet a jogi ismeret, tudás.

A szakterület legfontosabb feladatköre:

  • Tanácsadás földtulajdonosi közösségeknek, vadásztársaságoknak, közgyűlések levezetésében való közreműködés;
  • Vadászati hatóság, bíróság előtti képviselet;
  • Vadásztársaság alapszabálya, fegyelmi szabályzata elkészítése;
  • Vadásztársaságok alapítása, módosítása;
  • Vadásztársaságok jogi ügyeinek képviselete;
  • Vadászterület kialakítása, területhatár-viták rendezése;
  • Vadgazdálkodással, vadásztatással, vadászati joggal kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések, jogviták rendezése;
  • Vadkárügyek, autó-vad ütközés: peren kívüli egyeztetés, peres képviselet.