NyitóoldalBemutatkozásAktuálisKapcsolatInformáció
Követeléskezelés

 

A gazdasági világban, de a hétköznapokban is az egyik legbosszantóbb esetkör, amikor is a másik fél a határidő lejártáig nem teljesít. Kijelenthető, hogy talán e témakörben születtek a legváltozatosabb magyarázatok az elmúlt években. A feszültségek gyakran vitákká, a viták sokszor büntetőjogilag értékelhető magatartásokká fajulnak. Ilyen helyzetekben jelennek meg a magukat csak barátnak nevező, hozzá nem értő személyek, akik ténykedésükkel az ügyet általában olyan mederbe terelik, melyből csak csúfos veszteségek útján lehet kikászálódni.

A legfontosabb cél a viták törvényes kereteken belül tartása.

Az Iroda elektronikus rendszerén át a fizetési meghagyásos eljárás, valamint végrehajtás/biztosítási intézkedés elrendelésére irányuló eljárást tud indítani a Magyar Országos Közjegyzői Kamara rendszerén keresztül.

A szakterület legfontosabb feladatköre:


  • Békés megállapodásokra való törekvés, párbeszéd;
  • Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem;
  • Polgári peres eljárás megindítása, képviselet ellátása;
  • Adós vagyoni helyzetének törvényes úton történő felderítése;
  • Felszámolási eljárás indítása;
  • Azonnali beszedési megbízás;
  • Egyezség a felszámolási eljárásban;
  • Követelés átruházás, engedményezés;
  • Faktoring szerződések.