NyitóoldalBemutatkozásAktuálisKapcsolatInformáció
Biztosítási jog

 

A biztosító társaságok és a velük szerződéses kapcsolatba lépő ügyfelek vagyoni érdekei sok szempontból eltérőséget mutatnak.

Ez a különbözőség számos esetben abból fakad, hogy az ügyfél hiányos ismeretekkel lép szerződéses kapcsolatba a biztosítóval, az alaposság igénye nélkül olvassa el a biztosítási szerződést, melynek következménye a vélelem, vagy is a megalapozatlan követelés, jogérvényesítés.

Számos esetben a tudatos, felkészült szerződő fél a megoldási lehetőségek hiányában nem tudja érvényesíteni a sokszor jogos és alapos igényeit.

A legfontosabb, hogy az ügyfél akár gondosan, akár gondatlanul járt el a biztosítási jogviszony létrejötte, vagy a biztosítási esemény bekövetkezésekor, azzal összefüggésben, minden esetben ismeretében kell lennie törvényes jogairól, kötelezettségeiről és lehetőségeiről.

Az Iroda a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban keletkező jogvitákban jogi tanácsadást nyújt, kárigények teljes körű - peres és peren kívüli - képviseletét látja el.

A szakterület legfontosabb feladatköre:

  • Gépjármű-felelősségbiztosításból, CASCO biztosításból eredő igények érvényesítése;

  • Vagyonbiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése;

  • Életbiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése;

  • Balesetbiztosításból, betegségbiztosításból eredő igények érvényesítése;

  • Csoportos biztosítások esetén jogi képviselet;

  • Szállítmánybiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése;

  • Kezesi biztosítás, hitelbiztosítás esetén jogi képviselet;

  • Biztosítóval szemben felmerült jogi vita, kártérítési igény érvényesítése (lakás-, gépkocsi-, életbiztosítás- stb.);

  • Peren kívüli egyezség megkötésének elősegítése a biztosítóval.