Üdvözlöm a Dr. Kiss Szabolcs Ügyvédi Iroda honlapján!

Forduljon hozzám bizalommal jogi problémájával! Gyors, hatékony és professzionális jogi szolgáltatást nyújtok Önnek a mindennapi és az üzleti élet elvárásainak megfelelően!

Cím: 1137 Budapest, Szent István park 21/B., 3. emelet 20.
Mobil: +3670-940-9898 / +3630-256-3124
Telefon: +36-1-239-2020
E-mail: dr.kiss@drkissugyved.hu

Ügyvédi Irodámat 2004. évben alapítottam. Működési rendszerét úgy alkottam, meg, hogy mára képes legyen bármilyen bonyolult és összetett büntetőügy és egyéb feladatok megoldására. Vallom azt, hogy növekszik azon ügyeknek a száma, amelyeket egy ügyvéd önállóan nem tud, illetve képes átlátni, azokra a szakma, de különösen az ügyfelek által elvárt követelményeknek megfelelő, színvonalas megoldásokat, választ találni.

Tevékenységem 3 pilléren nyugszik. Az első a saját tevékenységem, a második a kollégáim munkája, a harmadik, a szakértők közreműködő segítsége.

Szakterületem a büntetőjog, –e jogághoz szorosan kapcsolódó társasági jog, csőd és felszámolási jog, pénzügyi jog, valamint az adójog fontos részterületei- illetve a vadászati jog. Tevékenységem elsősorban védői tevékenység.

Kollégáim közül van, aki a saját irodám szervezeti egységében tevékenykedik, illetve mások, akik önállóan működnek. Kollégáim más jogágak alkalmazói, így különösen a polgári jog, közigazgatási jog, munkajog, családi jog, biztosítási jog.

Az ügyvédi irodámmal együttműködő igazságügyi szakértők (különösen orvos-szakértő, elmeorvos-szakértő, pszichiáter, pszichológus, adó-és könyvszakértő,) szerepe elengedhetetlenül fontos és meghatározó egy-egy ügy előkészítése, feldolgozása, értékelése-elemzése, megoldása során. Mérlegképes könyvelő és igazságügyi könyvvizsgáló áll rendelkezésre gyakorlatilag bármilyen gazdasági társaság teljes körű pénzügyi-számviteli átvilágítása, könyvelésének rendezése érdekében.

Tapasztalatom szerint egy–egy ügy feldolgozása során tárulnak fel általában olyan problémák, gondok, melyre adandó válaszadások sürgősek, halaszthatatlanok. A kialakított és immár működő struktúra ezekre képes gyors és hatékony választ találni. Az is lényeges követelmény, hogy az adott ügy a kollégák és a szakértők tapasztalatán, gyakorlatán alapuló, különböző szemszögek által kerüljön vizsgálat alá vonva. Ezért fontos a konzultáció, amely a hiba és a tévedés lehetőségét a minimumra szorítja.

A kor követelményei, a gyorsaságra, a költségtakarékosságra, a veszteségek kiküszöbölésére, együttesen a hatékonyságra helyezik a hangsúlyt.

Sokan vallják azt, hogy a hídon való átkelés módjáról, mikéntjéről csak akkor kell gondolkodni, ha ahhoz odaértünk.

Tapasztalataim szerint ekkor már legtöbbször a baj is bekövetkezik, és az ügyfelek ekkor fordulnak segítségül az ügyvédhez, rosszabb esetben a védőhöz.

Ellenkezőjét vallom, éppen ezért a megelőzésre fektetem a hangsúlyt. Egy-egy tervezett bonyolultabb gazdasági esemény, vagy egyéb döntés előkészítésére, a vázolt szervezet alkalmas és képes olyan megoldásokat, válaszokat találni, amellyel a hatékonyság fogalmi elemei megvalósulhatnak. Törekedni szükséges, és képesnek kell lenni arra, hogy az ügyfélnek alternatívákat, azaz döntési lehetőségeket kell tudni vázolni. Képesnek kell lenni arra, hogy őt döntési helyzetbe hozzuk, melyet a kereskedelmi, gazdasági, vagy akár a hétköznapi ügyletek során a tárgyalási pozíciói során hasznosítani tud.

A baj bekövetkezése esetén pedig hitelességre kell törekedni, arra, hogy a szakmai felkészültség és a tudás legyen a döntő eleme, eszközrendszere a jogi képviseleti tevékenységnek. Ez a mi hivatásunk.

Szakmai életutam:
-APEH Jogi és Ellenőrzési Igazgatóság /1993/ (főreferens)
-Fővárosi Nyomozó Ügyészség /1993-1996/ (ügyészségi nyomozó)
-Pest Megyei Nyomozó Ügyészség /1996-2000/ (ügyészségi nyomozó)
-Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata /2000.07.01.-2001.12.31./ (jogi főreferens)
-Magyar Köztársaság Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ /2001.01.0.-2004.05.01./ (stratégiai bűnelemző, majd jogtanácsos)
-Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter kinevezése alapján, jogi szakvizsga bizottság tagja. /2013 06.02-/

Fontosabb tanulmányaim:
-Államigazgatási Főiskola (Budapest) /1990-1993/
-Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar /1995-1999/
-Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Doktori (Phd) Iskola
-Rendőrtiszti Főiskola (Rendészeti Vezető és Tisztképző) /2000-2001/
-Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar (szakokleveles diplomáciai szakértő szak) /2000-2002/