A legfontosabb cél, hogy a családban rejlő értékeket megőrizve, a felek békésen váljanak el és közös dolgaikat előremutató megállapodásban rögzítsék. Különösen lényeges ez abban az esetben, ha gyermekről kell együtt gondoskodniuk. 

Ügyvédi Irodám az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

Jogi tanácsadás

-Házassági bontóperek (válás, vagyonmegosztás)
-Házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások elkészítése
-Házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perek
-Gyermek elhelyezési per, gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti per, kapcsolattartás és szülői felügyeleti jog szabályozása
-Gyermektartásdíj érvényesítése
-Vagyonjogi szerződések elkészítése
-Házassági vagyon megosztásával kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése.

Jogi képviselet

• Házassági vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos perekben
• Házassági bontóperben
• Gyermekelhelyezéssel kapcsolatos eljárásokban
• Apasági perekben
• Gyámhivatali eljárásokban
• Gyermektartással, rokontartással kapcsolatos perekben
• Szülői felügyelettel kapcsolatos eljárásokban.