• Munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése
• Képviselet munkaügyi jogvitákban (jogellenes felmondás miatti perek, munkabér érvényesítése, egyéb munkaügyi per)
• munkaviszony, valamint egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása és megszüntetése,
• Munkaszerződések elkészítése, véleményezése
• Munkaügyi szabályzatok elkészítése
• Munkaügyi jogviták, munkaügyi perben való képviselet
• Munkáltató képviselete a munkaügyi ellenőrzések során