• Végrendelet készítése, nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárás
  • Öröklési szerződés készítése
  • Tartási szerződés készítése
  • Hagyatéki eljárásban való képviselet
  • Örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése