• Ügyvédi Irodám az alábbiakat vállalja: 
 • Vadásztársaság alapítása
 • Vadásztársaságok jogi ügyeinek képviselete
 • Vadgazdálkodással kapcsolatos ügyek vitele (vadkár)
 • Vadászati jog, vadászati ügyek
  • vadkárügyek, autó-vad ütközés: peren kívüli egyeztetés, peres képviselet
  • tanácsadás földtulajdonosi közösségeknek, vadásztársaságoknak, közgyűlések levezetésében való közreműködés
  • vadászterület kialakítása, területhatár-viták rendezése
  • vadásztársaságok alapítása, módosítása
  • vadgazdálkodással, vadásztatással, vadászati joggal kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések, jogviták rendezése
  • vadászati hatóság, bíróság előtti képviselet


Alább összegyűjtve megtalálhatók a vadgazdálkodáshoz és vadászathoz szervesen és közvetve kapcsolódó jogszabályok. Ezekből is világosan látszik, hogy a bennük történő eligazodás, a jogi szabályozók rendszer szintű ismerete rendkívül nehéz és ezen tudás hiányosságai számos esetben igen komoly anyagi kárral is járó téves értelmezéshez vezethet. Ügyvédi Irodám segít ezen jogi környezetben történő eligazodásban.

 

Vadgazdálkodás, vadászat

 

A Vadászati törvény
(A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény mindenkor hatályos szövege)

 

A Vadászati törvény végrehajtási rendelete 
(79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól )

 

Vadászati idények
(a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 5. számú melléklete alapján)

 

Vadászvizsga-rendelet
(126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról)

 

Vadhúsrendelet
(43/2011. (V. 26.) VM rendeletaz elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről)

 

Egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról
(412/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet egyes vadgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról)

 

 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

 


Természetvédelem

 

Természetvédelmi törvény
(1996. évi LIII. törvény a természet védelméről)

 

Erdőtörvény
(2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)

 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

 

276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról

 

Washingtoni Egyezmény (CITES)
(2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi ereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről)

 

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról

 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

 


Fegyvertartás

 

Fegyvertörvény
(2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről)

 

A Fegyvertörvény végrehajtási rendelete
(253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről)

 

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet
a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról

 

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

 

Tájékoztató a lőfegyverek tartásának egészségi alkalmassági vizsgálatáról
(az OMVK összefoglaló anyaga PDF formátumban)

 

Tájékoztató a lőfegyverek tartásának egészségi alkalmassági szabályairól
(az OMVK összefoglaló anyaga PDF formátumban)

 

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

 

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről

 


PTK kivonat

 

Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért
(2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, LXVIII. fejezet,
az OMVK összefoglaló anyaga PDF formátumban)

 


BTK kivonat

 

Környezet- és természetkárosítás, orvvadászat, állatkínzás és tiltott állatviadal
(2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, XXIII. FEJEZET, az OMVK összefoglaló anyaga PDF formátumban)

 


Állatvédelem, állattartás

 

Állatvédelmi törvény
(1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről)

 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

 

98/2013. (X. 24.) VM rendelet
a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól

 


Civil szervezetek

 

Civil törvény
(2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról)

 

2011. évi CLXXXI. törvény
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről

 

Alapszabály minta vadásztársaságok számára (2015 január)
(az OMVK anyaga szerkeszthető Microsoft Word formátumban)

 

Tájékoztató az alapszabály mintához (2015 január)
(az OMVK összefoglaló anyaga PDF formátumban)