Irodám vállalja eseti és állandó Ügyfelei szerződésből eredő követeléseinek behajtásához szükséges jogi lépések megtételét, illetve a kintlévőség kezelésével kapcsolatos jogi teendők ellátását. Irodánk követeléskezelés szolgáltatása kiterjed:

  • A bírósági eljárást megelőző ügyvédi felszólító levél elkészítésére, és adós részére történő megküldésére,
  • Az adós eredménytelen felszólítása esetén a szükséges polgári nemperes, peres és büntetőeljárások megindítására.

Felszámolási eljárás tekintetében vállaljuk: a felszámolási kérelem elkészítését, a felszámolási eljárás során történő jogi képviselet ellátását az adóssal, a hatóságokkal és a felszámolóbiztossal szemben, a szükséges kapcsolódó eljárások (vezető tisztségviselő, tagok felelősségének megállapítására, marasztalására irányuló peres eljárások, büntetőeljárások) megindítását, valamint azok során az Ügyfél igényeinek megfelelő jogi képviselet ellátását.

Fizetési meghagyásos eljárás megindítását, annak során, illetve az adós ellentmondása folytán peres eljárássá történő átalakulása esetén, a peres eljárásbeli jogi képviselet ellátását, a szükséges beadványok elkészítését.

  • Végrehajtási eljárás megindítására, a végrehajtási eljárásbeli jogi képviselet ellátására,
  • Az adóssal történő egyeztető tárgyalások lefolytatására,
  • Szükség esetén törvényességi felügyeletei eljárás lefolytatására.

Irodám, hiteles és komoly referenciával bíró magánnyomozók segítségével  az Európai Unió tagállamain belül és azon kívül is vállal vagyonfelderítést.