Az Ügyvédi Iroda teljes körű jogi tanácsadást és ügyintézést biztosít a társasági jog valamennyi területén.

A hagyományos, klasszikusnak tekinthető feladatokon felül vállaljuk az adott gazdasági társaság teljes körű átvilágítását, működésében rejlő esetleges kockázatok feltárását, vezető tisztségviselő döntés-előkészítésében, döntési alternatívák kialakításában való közreműködést.

Irodánk rendelkezik a jogügyleti törvényben előírt, az ügyvédi kamarai tagságot is tartalmazó, minősített elektronikus aláírással.
A jogszabály a cégügyletekben tapasztalt jogsértések visszaszorítása. érdekében elektronikus úton biztosít adatigénylési célú hozzáférést egyes hatósági nyilvántartásokhoz.

A szakterület legfontosabb feladatköre:
• Gazdasági társaságok folyamatos tevékenységéhez szükséges okiratok szerkesztése, továbbá meglévő szerződések értékelése-elemzése, újraszerkesztése.
• Gazdasági Társaságok teljes körű átvilágítása, működését meghatározó szerződések véleményezése, értékelése-elemzése.
• Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés, egyes változásai közhiteles cégnyilvántartáson történő átvezetése.
• Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése.
• Társaságok átalakulásával kapcsolatos ügyintézés, eljárás.
• A hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően a cég működése szempontjából alapvető és meghatározó belső szervezeti és működési szabályzat elkészítése
• Gazdasági társaság értékesítése.
• Alapítványok, Egyesületek alapítása
• Végelszámolás, csődeljárásban és felszámolási eljárásban való képviselet