Irodám a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban keletkező jogvitákban jogi tanácsadást nyújt, kárigények teljes körű – peres és peren kívüli – képviseletét látja el.

• Gépjármű-felelősségbiztosításból, CASCO biztosításból eredő igények érvényesítése
• Vagyonbiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése
• Életbiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése
• Balesetbiztosításból, betegségbiztosításból eredő igények érvényesítése
• Csoportos biztosítások esetén jogi képviselet
• Szállítmánybiztosítási szerződésből eredő igények érvényesítése
• Kezesi biztosítás, hitelbiztosítás esetén jogi képviselet
• Biztosítóval szemben felmerült jogi vita, kártérítési igény érvényesítése (lakás-, gépkocsi-, életbiztosítás- stb.)
• Peren kívüli egyezség megkötésének elősegítése a biztosítóval