A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatainak érvényre juttatását, e határozatokon, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseknek az adósoktól való behajtását a végrehajtási jog szabályai biztosítják. Munkatársaink széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a végrehajtási jog körében felmerülő kérdésekben. Irodánk vállalja jogi képviselet ellátását a végrehajtási eljárásban.

Vállaljuk az eljárásokban a teljes körű képviseletet, a végrehajtási eljárások elindításától számítottan, az árveréseken történő képviseleten keresztül, egészen a követelésbeszámítással, árverési vétellel megvásárolt ingatlanok birtokbavételéig. Vállaljuk továbbá ezen ingatlanok későbbi értékesítését.
Több éves tapasztalattal rendelkezünk a fedezetül szolgáló vagyontárgyak (közepesebb-nagyobb értékű ingóságok) felkutatásában, visszaszármaztatásában.