Az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek nagyfokú figyelmet és körültekintést igényelnek.
Az Iroda legfontosabb célkitűzése az, hogy az ügyfelek az ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletei során előzetesen birtokában legyenek minden olyan adatnak-ténynek, mellyel felelősségteljes, biztos, a későbbi jogvitákat kiküszöbölő döntést tudjanak hozni.
Egyes ügyletek megkívánják a több szempontból történő vizsgálatot, ezért munkánkhoz szükség és igény esetén szakértők, így különösen igazságügyi szakértők, adótanácsadó, ingatlanszakértő, könyvelő áll rendelkezésre.
Irodánk csatlakozott a Takarnet Földhivatali Információs Rendszerhez.
Az új jogszabály változások eredményeképpen, rendelkezésünkre áll a Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer. A szolgáltatás célja a lakásmaffia-tevékenység megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítása. Ennek értelmében minden egyes ügyletet megelőzően, ellenőrzésre kerül valamennyi, az ügyletben résztvevő személyazonossága, okmányainak érvényessége.
Az iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásában regisztrált, a Magyar Ügyvédi Kamara 7/2018. (III. 26.) számú, a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályzatában foglaltaknak maradéktalanul megfelelő, pénzintézet előtt vezetett folyószámlájától élesen elkülönített, ügyletenként létrehozott, biztonságos, harmadik személy számára hozzáférhetetlen letéti számlákkal rendelkezik.

A szakterület legfontosabb feladatköre:
• Ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződések, okiratok elkészítése, véleményezése.
• Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről.
• Társasházak, lakásszövetkezetek alapító okiratának és szervezet működési szabályzatának, házirendjének elkészítése, módosítása.
• Ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog (bérlet, telki szolgalom, haszonélvezet, földhasználat) alapítása, megszüntetése.
• Tartás és életjáradék, valamint öröklési szerződések.
• Használati jog megosztása.
• Haszonbérleti szerződések készítése (termőföldre, erdő, mező, rét stb.)
• Földhivatal előtti teljes körű eljárás.
• Építéshatósági eljárással kapcsolatos eljárás.
• Házassági ingatlan vagyonközösséggel kapcsolatos kérdéskör.
• Közös tulajdon megszüntetése.
• Ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitele