Az állampolgároknak a hétköznapokban számos ügyet kell intézniük. 

Ezek közül a legjellemzőbbek:

-adóhatósági ügyek
-építéshatósági ügyek
-juttatásokhoz kapcsolódó ügyek (családtámogatási ellátások, nyugdíj, szociális alapú ellátások, egészségbiztosítási ellátások.
-gyermekvédelmi hatósági ügyek
-a gyámhivatali ügyek, 
-kisajátítási ügyek 
-a környezetvédelmi, vízjogi, útügyi hatósági ügyek (engedélyek, hozzájárulások)
-az ingatlan-nyilvántartási ügyek
-birtokvédelmi eljárás, birtokperek

Mindez csak néhány jellemző példa. 

A közigazgatási szervezet egy igen összetett és bonyolult  rendszer, rengeteg jogszabály van, ezek hatályos ismerete különös felkészültséget igényel.

A közigazgatási hatóságok feladatait, jogkörét és hatáskörét, valamint az általános szabályokhoz képest az általuk végzett speciális eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket nagyon sokféle ún. ágazati jogszabály rendezi, melyek útvesztőjében az eligazodás a jogterületen nem jártas polgár számára nem egyszerű feladat.

Az ügyek egyszerű intézése során is számos esetben az ügyfélre nézve nem kedvező közigazgatási döntés születik, mely esetén az ügyfelet minden esetben –jogállami garanciaként- megilleti a jogorvoslathoz való jog. A jogorvoslati eljárások a fellebbezés és a közigazgatási per, mely eljárási szakaszokban a szakszerű jogi képviselet mindenképpen szükséges. 

Ügyvédi Irodám ebben nyújt szakszerű segítséget.