Az Ügyvédi Iroda elsősorban a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Arra, hogy az ügyfél az alkalmazott módszerek segítségével a hétköznapok világában, vagy a munkája során, teljes mértékben birtokában legyen mindazon ismeretnek, tudásnak, amelynek segítségével képessé válik olyan döntések meghozatalára, mely által elkerülheti az egyes tényállásszerűnek minősülő magatartásokat.

Ha az ügyfél hibás döntést hozott, és ennek következményeivel számolnia kell, akkor őt olyan helyzetbe hozzuk, hogy tettének minden egyes jogilag releváns elemével maradéktalanul tisztában legyen. Ennek hiányában kiszolgáltatott helyzetbe kerül és hibás döntéseivel tovább nehezíti saját helyzetét, a várható jogkövetkezményeket nem képes felmérni.

A jogalkotó fokozatosan emeli a tétet, és az ügyfélnek egyre több esetben egyedül, jogi képviselő jelenléte nélkül kell helyt állnia a nyomozóhatóságok előtt.

Lényeges elvárássá válik az, hogy a bűnüldözés kihívásaival szemben akár tanúként, akár terheltként, csak felkészülten, a tudás birtokában lehet és kell megfelelni.

Kizárólag ez az ismeretanyag, képezheti a hiteles védekezés, megfelelés alapját, mely a legfontosabb célkitűzés.

A szakterület legfontosabb feladatköre:

 • Büntetőügyek értékelése elemzése.
 • Védelem ellátása.
 • Sürgős esetekre történő reagálás, állandó 24 órán át történő rendelkezésre állás, Halaszthatatlan nyomozati cselekményeken való részvétel, akár éjszakai kihallgatáson, más eljárási cselekményen való részvétel.
 • Tanúk jogi képviseletének –törvényi akadály miatt a kihallgatáson való részvétel kivételével- ellátása.
 • Sértett jogi képviseletének ellátása, tanúként történő kihallgatásuk során való jelenlét.
 • Rendes és rendkívüli (perújítás, felülvizsgálat) perorrvoslati eljárás során történő képviselet.
 • Különleges eljárásokban történő képviselet
 • Sértett polgári jogi igénye érvényesítése.
 • Okiratok (feljelentés, indítvány, észrevétel) szerkesztése.
 • Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézeten belül felmerült ügyeiben történő jogi képviselet.
 • Igazságügyi szakértő bevonása a büntetőügy során.
 • Fogvatartással kapcsolatos kártalanítási igény érvényesítésével összefüggő jogi képviselet ellátása.
 • Bűncselekménnyel okozott vagyoni és nem vagyoni kár (személyhez fűződő jogok megsértése) érvényesítésével összefüggő jogi képviselet ellátása.
 • Bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére, jóvátételére irányuló közvetítői eljárás során történő jogi képviselet.
 • Kegyelmi eljárás során történő jogi képviselet.